čakanie na skazu

Príroda často pripomína "pánovi tvorstva" aká je jeho skutočná pozícia na tejto planéte. Je iba našou ľahostajnosťou, že tieto pripomienky bagatelizujeme stipkou pozornosti pri večerných správach. Veď aká je pre nás hodnota ľudí v mieste, ktorého meno ani nepoznáme? Iné nám ale prebehne hlavou, keď to miesto poznáme. Keď sme sa jeho ulicami raz pohybovali a boli sme súčasťou vzájomných pohľadov. Pre mňa boli tieto pohľady pokojným dňom v Nepále. Pre nich to bolo čakanie na skazu (silné zemetrasenie 24.04.2015). Tak zopár spomienok na pokojný Nepál, ktorý nič netušiac čakal na blížiacu sa ranu.