modlitba

Čo núti ľudí stretávať sa na jednom mieste v rovnaký čas, sledovať ten istý smer a robiť rovnaké rituálne pohyby? Aká sila dokáže takto strhnúť jednotlivcov tvoriacich davy po celom svete a už celé tisícročia? Netuším a určite nikdy nebudem tušiť odpoveď, ale sú dva varianty....je to buď ilúzia a sebeklam, alebo tušenie, že existuje niečo viac mimo našu realitu, čo je naším konečným osudom.

Mal som príležitosť pár krát sa ocitnúť v rituálnom prostredí, alebo v rituálnom momente. Vybral som zopár fotografií z týchto momentov a poskladal do jednej kolekcie, kde chcem ukázať aspoň tú trochu modlitebnej a ceremoniálnej diverzity v rôznych kultúrach, ktorú som mohol vidieť a čiastočne zdokumentovať. Dúfam, že časom budem pridávat ďalšie a ďalšie a stále sa pýtať pôvodné otázky bez najmenšej nádeje na odpoveď...Čo núti ľudí stretávať sa na jednom mieste v rovnaký čas, sledovať ten istý smer a robiť rovnaké rituálne pohyby? Aká sila dokáže takto strhnúť jednotlivcov tvoriacich davy po celom svete a už celé tisícročia?

Japonsko, Šintoizmus

Modlitby na nový rok, Fušimi Inari pri Kyoto

Masy ľudí idú k šintoistickým svätiniam pomodliť sa v priebehu niekoľkych dní po novom roku po celom Japonsku. Davy sú tak objemné, že policajti alebo nejakí uniformovaní organizátori riadia tok ľudí a k oltáru svätine ich púšťajú po vlnách. Tie následne odchádzajú bokom a pokračujú vo svojom dni. Je to obdobie stretávania sa rodiny pri stole s typickými jedlami pre tieto dátumy. Tak trochu mi to pripomína naše vianoce.

Japonsko, Budhizmus

Príležitostná modlitba v chráme, Takao a Kamakura

Dva rozličné pohľady na chrámy v Japonsku. Turisti sa pomaly pohybujú, obdivujú objekt, stavajú sa do pozícií s nútenými úsmevmi a cvakajú fotoaparátmi. V pozadí letmo spozorovaný človek pristúpi k malému oltáru, zopne ruky a ukloní sa. Hodnotnejšia je ale verzia bez turistov v malej dedinke Takao nad riekou neďaleko Kyoto. Pri pokojnej atmosfére neobjavenej davmi môžete sedieť na drevenej dlážke zohriatej jesenným slnkom a sledovať ľudí, ktorí sem prišli ukloniť sa ich predstave osudu. Jedna z najväčších bronzových sôch Budhu na svete skôr modlitebnej atmosfére v chráme Kotoku-in v Kamakure ublížila. Ťažko uniknúť davom zvedavcov. Iba fotografova trpezlivosť môže vystihnúť zdanlivý mystický moment motlitby.

Budhistický mnísi bez pohybu čakajúci na almužnu, Kyoto

Iba prejav vďaky úklonom za zopár mincí naruší ich bezhybnosť.

Nepál, Budhizmus

Kathmandu, Boudhanath

Samotná prechádzka okolo budhistických monumentov v Nepále je už modlitba sama o sebe. Pohyb je jednotný a síce v smere hodinových ručičiek. Tieto budhistické stupy nie sú prítomné iba v mestách a dedinách, ale sú frekventované v tých najjednoduchších formách na Himalájskych chodníkoch. Kľudne iba vo forme navŕšených kameňov z ktorých sú potiahnuté modlitebné vlajočky. Obídete tento objekt z ľava a vietor vykoná modlitbu za Vás prostredníctvom vlajočiek ktoré sa trepocú nad Vašimi hlavami. Nemusíte byť budhista aby ste v tichu týchto majestatných hôr zacítili mystickú atmosféru momentu. Tie väčšie "stupy" alebo vstupné brány do dedín majú modlitebne valčeky, ktorých roztočením opäť spúšťate modlitbu. Budhizmus je takto ponúknutý každému kto sa dotkne kolieska, alebo začuje trepotavý zvuk vetra.

Himalájska dedina Khumjung a lokálna "stupa"

Indonézia, Islám

Voľná modlitba v mešite Istiqlal v Jakarte na ostrove Jáva

Mimo oficiálnych bohoslužieb je priestor mesšty skor relaxačné miesto ako modlitebné. Ľudia sedia alebo ležia, dokonca spia na koberci alebo na chladnejšej kamennej podlahe schovaní pred teplým denným slnkom. Medzi nimi pobehujú malí moslimi, alebo sa modlia jednotlivci, rodiny, alebo skupinky. Miesto vzývania Alláha nemusí byť striktne hlavný priestor mešity. Postranné chodby, alebo balkóny najváčšej mešity v juhovýchodnej Azii Istiqlal v Jakarte sú vhodnejšie na diskrétnu modlitbu. Atmosféra je pokojná a ani z ďaleka nie taká tichá ako ju poznáme z našich kostolov. Mystickosť tohto priestoru teda evokuje skôr exotickosť Islámu ako atmosféra samotná.

Bohoslužba v mešite Istiqlal v Jakarte na ostrove Jáva

Pri oficiálnej a spoločnej modlitbe, ktorá sa odohráva 5 krát denne a je vyvolávaná pol hodinu pred začiatkom muezínom z minaretu, sú muži a ženy oddelení. Všetci sú zoradení a spoločne velebia Alláha, pri čom prevádzajú presne tie isté rituálne pohyby ako počas osobnej modlitby. Muži tak ako prišli, a ženy oblečené v pestrofarebných rúchach, ktoré im zakrývajú celé telo okrem tváre.

Indonézia, Hinduizmus

Hinduistická modlitba na Bali na brehu mora v deň kremácie zosnulého a pohrebný sprievod

Celý proces pohrebu trvá veľmi dlho. Zosnulý sa najskôr pochová do zeme ak rodina nemá dosť peňazí na pohreb. Keď je rodina pripravená, tak sa telo spáli kremáciou a popol sa následne uloží do rodinnej súkromnej svätine na dvore rodiny. Takýto pohreb pozostáva zo série ceremónií s modlitbami na brehu mora, vo väčšom chráme, v dedinskom lokálnom chráme a pri súkromnej rodinnej svätiny. Celý proces pohrebu môže trvať aj niekoľko dní, počas ktorých sa čaká na správny deň určený hinduistickým kalendárom. Tieto dni rodina hostí príbuzných, známych a susedov. Pochopiteľne takýto pohreb je veľmi finančne náročny a učastníci celého procesu pomáhajú surovinami v podobe darov na niekoľko dňové hostenie. Nálada očividne nie je pochmúrna a ani smutná.

Modlitba pred lokálnym chrámom malej dedinky, resp. všade na ostrove Bali

Žena ukladá rituálnym pohybom kvety do "misky" zhotovenej z pozdĺžnych listov. Táto procedúra je vidieť skoro všade na Bali. Listové podnosy obsahujú kvety, ryžu a/alebo sladkosti. Asi obeta bohom. Neukladajú sa iba do chrámov, ale úplne všade...na palubnú dosku a prednú masku automobilov, na kryty motorov do motorových člnov, okolo domu atď... Ale viditeľné sú najmä pred vchodmi do domov, alebo na schodoch. Niekedy je problém cez takéto schody prejsť čo je cesta zatarasená. Domorodci začínajú každý deň roznesením týchto obetín pred/okolo svojich príbitkov alebo miest kde sa budú zdržiavať. Lupene kvetov namáčajú do vody a prskajú okolo. Modlitba je takto na Bali všadeprítomná. Celý ostrov má veľmi spirituálny charakter.